Renovació espònsor INVERNANDEZ LOGISTIC

Per tercer any consecutiu  INVERNANDEZ LOGISTIC renova com espònsor del nostre club.

Gràcies per la confiança !!!